top of page
polski
English
polski
system zarządzania bazą danych
English
database management system (DBMS)
oprogramowanie służące do definiowania, tworzenia, administrowania i użytkowania baz danych (patrz: baza danych).

bottom of page