top of page
polski
English
polski
systemu specyfikacja
English
system specification
szczegółowy opis systemu służący do jego opracowania lub oceny.

bottom of page