top of page
polski
English
polski
systemy siatek georeferencyjnych
English
geographical grid systems
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, systemy tworzone na podstawie zharmonizowanej wielorozdzielczej siatki o znormalizowanym położeniu i wielkości oczek oraz wspólnym punkcie początkowym.

bottom of page