top of page
polski
English
polski
tablica
English
array, table


1) Struktura danych stanowiąca uporządkowany zbiór elementów tego samego typu danych; elementy te identyfikowane są za pomocą q indeksów, gdzie q jest wymiarem tablicy (array). Tablica dwuwymiarowa jest strukturą odpowiadającą rastrowi (patrz: raster).

2) W relacyjnej bazie danych, struktura utworzona z m większe równe 1 kolumn oraz n większe równe 0 wierszy. Kolumna zawiera elementy tego samego typu danych a wiersz zawiera elementy, które mogą być różnych typów, stanowiąc odpowiednik rekordu (patrz: rekord). W tym znaczeniu tablica (table) nazywana jest również relacją (patrz: relacja).

bottom of page