top of page
polski
English
polski
teoria informacji
English
information theory
dziedzina wiedzy zajmująca się miarą informacji (patrz: miara informacji) oraz jej właściwościami.

bottom of page