top of page
polski
English
polski
testowanie zgodności
English
conformance testing
testowanie produktu celem określenia zakresu jego zgodności z przyjętymi wymaganiami.

bottom of page