według norm ISO 19100, pojęcia topologiczne, struktury i algebra, które wspierają, ulepszają lub definiują operacje na obiektach topologicznych, dokonywane zwykle w geometrii obliczeniowej.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com