top of page
polski
English
polski
topologia obliczeniowa
English
computational topology
według norm ISO 19100, pojęcia topologiczne, struktury i algebra, które wspierają, ulepszają lub definiują operacje na obiektach topologicznych, dokonywane zwykle w geometrii obliczeniowej.

bottom of page