top of page
polski
English
polski
typ abstrakcyjny
English
abstract type
w INSPIRE, typ, w przypadku którego nie można tworzyć instancji, ale który może posiadać atrybuty i role asocjacji.

bottom of page