top of page
polski
English
polski
typ logiczny
English
boolean
typ zmiennych, których wartości są dwuelementowym enumeratorem (typem wyliczeniowym) z wartościami "true" i "false", a ich wewnętrznymi reprezentacjami są odpowiednio "1" i "0".
Także jest to typ operacji dokonywanych na tych zmiennych zgodnie z zasadami algebry Boole'a.

Synonimy: Boolean i typ boolowski
Patrz także: typ (patrz: typ)

bottom of page