top of page
polski
English
polski
układ współrzędnych
English
coordinate system
według norm ISO 19100, zbiór reguł matematycznych opisujących sposób przypisania współrzędnych do punktów.

bottom of page