top of page
polski
English
polski
uniwersalna architektura komunikacji obiektów rozproszonych
English
common object request broker architecture
(Akronim: CORBA) schemat pojęciowy, model aplikacyjny i oparta na nich technologia ujęte w formie specyfikacji i przeznaczone do obiektowego przetwarzania informacji w warunkach rozproszenia i heterogeniczności systemów uczestniczących w tym przetwarzaniu.

Standard ten został opracowany i jest nadal rozwijany w międzynarodowej organizacji OMG (patrz: OMG – Grupa Zarządzania Obiektami) (Object Management Group). CORBA jest jedną z najbardziej zaawansowanych platform przetwarzania rozproszonego (DCP (patrz: DCP)) i jej istotą jest model abstrakcyjnych obiektów definiowanych przy użyciu języka IDL (Interface Definition Language). Dla uzyskania interoperacyjności potrzebne jest odwzorowanie modeli danych różnych systemów do modelu zdefiniowanego w IDL i posłużenie się komponentami pośredniczącymi, nazywanymi tam Brokerem Żądań Obiektów (ORB – Object Request Broker). W środowisku CORBA mogą współdziałać ze sobą systemy i aplikacje opracowane w różnych językach programowania, między innymi w C, C++, Java, Smalltalk, Ada i Cobol.

bottom of page