top of page
polski
English
polski
warstwica
English
contour
linia, która jest miejscem geometrycznym punktów o tej samej wysokości.

bottom of page