top of page
polski
English
polski
warunki biogeograficzne
English
bio-geographical regions
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, obszary o stosunkowo jednorodnych warunkach ekologicznych i o wspólnych cechach.

bottom of page