top of page
polski
English
polski
wielościan
English
polyhedron
bryła powstała przez rozcięcie przestrzeni euklidesowej powierzchnią utworzoną przez skończoną liczbę wielokątów.

Wielokąty te nazywa się ścianami, a ich boki krawędziami.

bottom of page