top of page
polski
English
polski
wielościan wypukły
English
convex polyhedron
wielościan, który leży w całości po jednej stronie płaszczyzny wyznaczonej przez każdą ze ścian.

bottom of page