top of page
polski
English
polski
wielojęzyczny
English
multilingual
w odniesieniu do INSPIRE, wyrażony w wielu językach lub stosujący wiele języków.

bottom of page