top of page
polski
English
polski
wielokąt thiessena
English
thiessen polygon
stosowany w tworzeniu nieregularnej sieci trójkątów (patrz: nieregularna sieć trójkątów) na podstawie zbioru danych węzłów sieci.

Wielokąt Thiessena zbudowany dla węzła P ma taką właściwość, że każdy punkt położony wewnątrz tego wielokąta leży bliżej węzła P niż jakiegokolwiek innego węzła.

Wielokąt Thiessena tworzony jest przez symetralne boków
bottom of page