top of page
polski
English
polski
wielospektralny
English
multispectral
w teledetekcji, dotyczący dwóch lub więcej pasm spektralnych (spectral bands), czyli przedziałów długości fal elektromagnetycznych.

bottom of page