top of page
polski
English
polski
woksel
English
voxel
najmniejszy trójwymiarowy element bryły stosowany w cyfrowym modelowaniu brył (patrz: cyfrowe modelowanie bryły).

bottom of page