top of page
polski
English
polski
współrzędne tłowe
English
plate coordinates
współrzędne punktu na zdjęciu fotogrametrycznym odnoszące się do dwuwymiarowego układu prostokątnego określonego przez znaczki tłowe znajdujące się w płaszczyźnie obrazu kamery fotogrametrycznej i odfotografowywane na zdjęciu.

bottom of page