top of page
polski
English
polski
wspólny system informacji o środowisku
English
shared environmental information system
inicjatywa wprowadzenia internetowego systemu (w skrócie SEIS) umożliwiającego podmiotom dostarczającym informacji publicznych wymianę danych i informacji dotyczących środowiska. SEIS ma zgromadzić dostępne dane dotyczące polityki ochrony środowiska UE i prawodawstwa w tym zakresie oraz zapewnić zarówno decydentom, jak i obywatelom, łatwy dostęp do nich. System ma być wdrożony na podstawie istniejących systemów i narzędzi służących do przekazywania informacji i związanych z administracją elektroniczną, Infrastrukturą Informacji Przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), Globalnym Monitoringiem dla Środowiska i Bezpieczeństwa (GMES) i Globalnym Systemem Systemów Obserwacji Ziemi (GEOSS).

bottom of page