top of page
polski
English
polski
wydajność
English
performance
w odniesieniu do usługi sieciowej INSPIRE, minimalny poziom wydajności wyrażanej czasem wykonania polecenia.

bottom of page