top of page
polski
English
polski
wykres słupkowy
English
bar chart
wykres, w którym wartości liczbowe są reprezentowane przez prostokąty o długości proporcjonalnej do wartości.

bottom of page