top of page
polski
English
polski
wzmocnienie obrazu
English
image enhancement
procesy zmierzające do polepszenia jakości obrazu, a zwłaszcza ułatwienia jego interpretacji, przez stosowanie algorytmów modyfikujących jego właściwości radiometryczne, spektralne i geometryczne.

bottom of page