top of page
polski
English
polski
zagospodarowanie przestrzenne
English
land use
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, zagospodarowanie terenu w jego obecnym lub przyszłym wymiarze funkcjonalnym lub przeznaczeniem społeczno-gospodarczym (np. mieszkaniowe, przemysłowe, handlowe, rolnicze, leśne, wypoczynkowe) wynikającym z dokumentów planistycznych.

bottom of page