top of page
polski
English
polski
zasoby
English
resources
w ogólnym sensie zasobów dostępnych ludzkości: ziemia, praca, kapitał, informacja.

bottom of page