top of page
polski
English
polski
zasoby energetyczne
English
energy resources
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, zasoby energii, w tym węglowodory, energia wodna, bioenergia, energia słoneczna, wiatrowa, łącznie z informacjami dotyczącymi głębokości/wysokości i rozmiarów danych zasobów.

bottom of page