top of page
polski
English
polski
zbiór danych przestrzennych
English
spatial data set
w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, rozpoznawalny ze względu na wspólne cechy zestaw danych przestrzennych.

bottom of page