top of page
polski
English
polski
zdjęcia celowane
English
aimed photographs
fotogrametryczne zdjęcia lotnicze, z których każde pokrywa zadany obszar terenu z podwyższoną dokładnością dzięki zastosowaniu odpowiedniej techniki nawigacyjnej, zwłaszcza GPS.

bottom of page