top of page
polski
English
polski
zintegrowany system informacji o nieruchomościach
English
integrated cadastre system
system, który zgodnie z rządowym programem rozwoju ma obejmować w Polsce 3 niezależne systemy, a mianowicie: kataster nieruchomości, system Nowa Księga Wieczysta oraz ewidencję podatkową nieruchomości.

Ich spójność mają zapewniać technologie i systemy teleinformatyczne, a zwłaszcza Integrująca Platforma Elektroniczna.
Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności pracy urzędów w zakresie rejestrów związanych z nieruchomościami oraz podniesienie poziomu obsługi obywateli i przedsiębiorców w zakresie działań związanych z pozyskiwaniem informacji o nieruchomościach.

bottom of page