top of page
polski
English
polski
zmienna losowa scentralizowana
English
centred random variable
zmienna losowa (patrz: zmienna losowa), której wartość oczekiwana wynosi 0.

Centralizacja danej zmiennej losowej polega na zastąpieniu jej zmienną stanowiącą różnicę: zmienna losowa minus jej wartość oczekiwana.

bottom of page