top of page
polski
English
polski
zoom
English
zoom
płynne skalowanie wyświetlanego obrazu lub rysunku, podczas którego obserwator odnosi wrażenie przybliżania (zoom in) lub oddalania (zoom out) się.

bottom of page