top of page
polski
English
polski
zrównoważony rozwój
English
sustainable development
termin upowszechniony przez konferencję ONZ na temat środowiska i rozwoju, która odbyła się w Rio de Janeiro w roku 1992 doprowadzając do przyjęcia przez rządy 180 krajów programu działań Agenda 21.

Według ustawy Prawo ochrony środowiska z roku 2001 zrównoważony rozwój, zwany także rozwojem trwałym i zrównoważonym lub ekorozwojem, jest rozwojem społeczno-gospodarczym, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych.

Rozwój ten ma na celu równoważenie możliwości dostępu do środowiska poszczególnym społecznościom oraz obywatelom, obecnie i w przyszłości.

bottom of page