top of page
polski
English
polski
związek (2)
English
association
synonim powiązania (patrz: powiązanie) stosowany w normach PN-EN ISO 19100.

bottom of page