top of page
polski
English
polski
ŁĄCZNIK
English
LINK
w obiektowości – wskaźnik znajdujący się w obiekcie i wskazujący na inny obiekt.

W języku UML – semantyczny związek pomiędzy krotką (parą lub grupą) obiektów.
Link jest egzemplarzem (wystąpieniem) powiązania (patrz: powiązanie).
W tym znaczeniu występuje synonim: wiązanie.

W technologiach informatycznych – element umożliwiający nawigację (przechodzenie) pomiędzy dokumentami lub miejscami w dokumencie.
W tym znaczeniu występują synonimy: odnośnik i hiperłącze.

bottom of page