w specyfikacjach OGC – 2-wymiarowy geometryczny element prosty (patrz: geometryczny element prosty) użyty jako fragment powierzchni otrzymany przez zastosowanie jednakowych dla całej powierzchni metod definiowania i interpolacji.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com