373

dwuwymiarowy element rastra (patrz: raster), np. kwadrat.

Komórki nie należy identyfikować z pikselem.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com