84

zbiór punktów w przestrzeni trójwymiarowej uzyskany w wyniku skanowania.

W systemie laserowym trójwymiarowego skanowania (patrz: system laserowy trójwymiarowego skanowania) punkty te leżą na powierzchniach odbijających generowane przez skaner światło laserowe, a przestrzeń skanowania może być np. określona:
a) położeniem skanera,
b) orientacją osi skanera,
c) wielkościami dwóch kątów (poziomego i pionowego) ograniczających wiązkę skanowania oraz
d) minimalną i maksymalną odległością punktu od skanera.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com