© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

570

w INSPIRE, mechanizm ogólnego stosowania na potrzeby organizowania elementów w grupy.