top of page
English
SMART CITY

1006

polski
English
polski
INTELIGENTNE MIASTO
Według jednej z możliwych definicji jest to miasto, które wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne, w celu usprawnienia infrastruktury miejskiej i jej komponentów składowych, zmierzając do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i wysokiej jakości życia mieszkańców. W realizacji koncepcji inteligentnego miasta istotne znaczenie ma informacja geoprzestrzenna.

JG

Luty 2018

bottom of page