top of page
English
TRIANGULATION

837

polski
English
polski
TRIANGULACJA
metodyka tworzenia poziomych sieci geodezyjnych (patrz: sieć geodezyjna), w której wzajemne położenie punktów określane jest na podstawie pomiaru kątów w trójkątach.

bottom of page