top of page
English
ABSTRACT CLASS

353

polski
English
polski
KLASA ABSTRAKCYJNA
w języku UML – klasa, która nie może mieć egzemplarzy (patrz: egzemplarz) (wystąpień). Klasa taka służy wyłącznie, jako klasa bazowa (patrz: klasa bazowa) (nadklasa (patrz: nadklasa)), do wyprowadzania z niej klas pochodnych (patrz: klasa pochodna) (podklas (patrz: podklasa).

bottom of page