top of page
English
ACCEPTANCE TEST

55

polski
English
polski
BADANIE ODBIORCZE
badanie wyników kontraktu mające na celu sprawdzenie, czy odpowiadają one ustalonym wymaganiom.

bottom of page