top of page
English
ACCURACY

132

polski
English
polski
DOKŁADNOŚĆ
bliskość wartości odniesienia, niekiedy przyjmowanej za prawdziwą.

bottom of page