top of page
English
ADDRESS MATCHING

668

polski
English
polski
PRZYPORZĄDKOWANIE ADRESÓW
proces geokodowania (patrz: geokodowanie) polegający na przyporządkowaniu adresu nieruchomości do jej położenia względem układu współrzędnych.

bottom of page