top of page
English
AFFINE COORDINATE SYSTEM

7

polski
English
polski
AFINICZNY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH
według norm ISO 19100, układ współrzędnych w przestrzeni euklidesowej z prostymi osiami, które nie muszą być wzajemnie prostopadłe.

bottom of page