top of page
English
ALGORITHM

22

polski
English
polski
ALGORYTM
zbiór reguł umożliwiających rozwiązanie danego problemu.

bottom of page