top of page
English
ALPHANUMERICAL

20

polski
English
polski
ALFANUMERYCZNY
przedstawiony za pośrednictwem liter, cyfr i innych znaków stosowanego zbioru znaków, czyli alfabetu.

bottom of page