top of page
English
ANALOG PHOTOGRAMMETRY

198

polski
English
polski
FOTOGRAMETRIA ANALOGOWA
dział fotogrametrii (patrz: fotogrametria), w którym stosuje się urządzenia i instrumenty analogowe o konstrukcji mechanicznej i optycznej, umożliwiające odtwarzanie trójwymiarowych związków geometrycznych pomiędzy obiektami fotografowanymi i zdjęciami fotogrametrycznymi.

Fotogrametria analogowa była w swoim czasie nazywana sztuką unikania obliczeń.

bottom of page