top of page
English
ANALYTICAL PHOTOGRAMMETRY

197

polski
English
polski
FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA
dział fotogrametrii (patrz: fotogrametria), w którym stosuje się komputery do numerycznego przetwarzania zarejestrowanych współrzędnych punktów obserwowanych na zdjęciach fotogrametrycznych.

Fotogrametria analityczna ograniczyła stosowanie kosztownych urządzeń i pracochłonnych technik fotogrametrii analogowej.

bottom of page